مهارت‌ها

 • میزان تسلط به نرم افزارها
  نرم‌افزار Adobe Premier: پیشرفته
  نرم‌افزار Audacity: حرفه‌ای
  نرم‌افزارهای Microsoft Office: پیشرفته
  نرم‌افزار Cplex: پیشرفته
  نرم‌افزار Visual Paradigm: پیشرفته
  نرم‌افزار Minitab: پیشرفته
  نرم‌افزار Gams: پیشرفته

 • میزان تسلط به زبان‌های خارجه
  زبان انگلیسی: پیشرفته
  زبان ترکی آذربایجانی: حرفه‌ای
  زبان اسپانیایی: مقدماتی