خوابگاه احمدی روشن - دانشگاه شریف

موقعیت: عضو شورای صنفی خوابگاه احمدی روشن - فعالیت به عنوان مسئول ارشد سوله ورزشی

تاریخ شروع فعالیت: مهرماه سال 1397

شرح فعالیت: طبق عادت هرساله, برای انتخاب شورای صنفی، رای گیری در خوابگاه از دانشجویان صورت میگیرد. بدین ترتیب در سال 97 به عنوان شورای صنفی خوابگاه برگزیده شدم. به دلیل گستردگی وظایف در خوابگاه، هریک از اعضای شورای صنفی در موضع خاصی پیگیری‌های خود را انجام میدهند. بدین گونه من به عنوان مسئول ارشد سوله ورزشی، به مدت 1.5 سال فعالیت میکردم. به عنوان مسئول ارشد سوله، وظیفه داشتم وضعیت سوله ورزشی و تمامی فعالیت‌هایی که در آن صورت میگیرد را زیرنظر داشته باشم. اگر مشکلی یا کمی و کاستی رخ داد حتما به تربیت بدنی دانشگاه اطلاع میدادم و درصدد رفع مشکلات میکوشیدم. وسایل مربوط به بدنسازی و رشته‌های ورزشی گوناگون، همواره باید به صورت تمام کمال در اختیار دانشجویان قرار میگرفت. مشکلات عمرانی سوله همواره باید به مسئولین مربوطه اطلاع داده میشد. در برگزاری رویدادها و مسابقات باید برنامه‌ریزی جامع و کاملی تهیه میکردم تا به بهترین نحو برگزار شوند.
از بین دانشجویان خوابگاه باید هر ترم 12 نفر را انتخاب میکردم و طبق برنامه‌ریزی خاصی، به آنها اطلاع میدادم که شیف کاری‌اشان در سوله در چه ساعت ها و چه روزهایی است. آخرهرماه هم باتوجه به ساعت کاری‌اشان مبلغ خاصی به حسابشان واریز میشد.
در طول مدت 1.5 سال، باتوجه به چالش‌های مختلفی که در این مسیر به آن برخورد کردم، تجربیات ارزشمندی کسب کردم