سوابق کاری

در این قسمت راجع‌به سوابق نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای خودم و آنچه که در محیط‌های گوناگون تجربه کرده‌ام، نوشته‌ام.