تفاوت cc و bcc و to در ایمیل‌ها رو می‌دونید؟! دونستن این تفاوت‌ها واقعا کاربردیه!

معرفی To:
هنگام ارسال ایمیل مخاطب/مخاطبان اصلی ایمیل را در قسمت To وارد می‌کنیم.

معرفی bcc و cc:
احتمالاً یکی از سوال های شما این است که cc مخفف چیست؟ گزینه CC در زمان ارسال ایمیل مخفف Carbon Copy است و کلمه BCC نیز از کلمه Blind Carbon Copy می‌آید.

BCC در ایمیل چیست؟
Blind Carbon Copy هم در واقع همان CC است با این تفاوت که اشخاص گیرنده ایمیل، متوجه نمی شوند که این ایمیل برای چه کسانی ارسال شده است. به تعریفی دیگر گیرنده مخفی در ایمیل هستند. به همین دلیل نیز واژه Blind یا کور اول جمله کربن کپی اضافه گردیده است. لیست افرادی که ایمیل از این طریق برایشان ارسال شده را فقط فرستنده آن ایمیل می‌بیند و دیگر کسی قادر به مشاهده آن نیست.

فرق CC و BCC در چیست؟
همانطور که در معرفی دو گزینه اشاره کردیم، کار اصلی این گزینه ها ارسال ایمیل به چند نفر است و تنها تفاوت بین این دو آپشن اطلاع یافتن گیرنده های ایمیل از افرادی مشابهی است که ایمیل را دریافت کرده اند. یعنی کسانی که ایمیل را از طریق CC دریافت کرده اند، می بینند که چه شخص دیگری همان ایمیل را دریافت کرده در صورتی که در روش BCC چنین نیست و فقط فرستنده قادر به دیدن لیست افراد گیرنده ایمیل است.

مقایسه CC و TO در ایمیل
در اصل کارکرد این دو گزینه تفاوتی وجود ندارد و هرو برای ارسال رو نوشت ایمیل استفاده می شوند. چه شما چهار آدرس در فیلد TO وارد کنید و یک آدرس در فیلد TO و ۳ آدرس دیگر در CC قرار دهید، هر ۴ نفر ایمیل مشابه را دریافت می کنند و لیست سایر افراد گیرنده را هم می بینند. با این حال موارد استفاده از این دو گزینه متفاوت است و هر کدام نیازمند زمینه خود است. هنگامی که شما آدرس ها را در قسمت TO وارد می کنید، یک ایمیل را برای چند نفر می فرستدید، اما اگر لیست سایر افراد اضافی را در CC قرار دهید، یعنی یک رو نوشت برای آن ها ارسال کرده اید. به طور مثال شما کارمند اداره هستید و یک شکایت دریافت می کنید. رییس شما می خواهد که شما جواب برای مشتری ارسال کنید و او را مطلع سازید. در این این گونه موارد شما باید آدرس مشتری را در محل گیرنده بنویسید و ایمیل رئیس را در قسمت CC وارد کنید تا از روند پاسخ دهی مطلع شود. اگر هم بخواهید مشتری ایمیل رئیس را نبیند یا از این موضوع مطلع نشود، آدرس ایمیل رییس را در قسمت BCC وارد نمایید. در سایر موارد، مثلا ارسالی پیامی مشابه برای چند نفر می توانید برای همگی از فیلد TO استفاده نمایید.

کاربرد BCC در ایمیل
علاوه بر مثال ها و کاربرد های معرفی شده برای قسمت BCC در ایمیل می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. برای مثال شما می خواهید پیام تبریک، خبری و.. را برای چندین نفر ارسال کنید. اگر لیست همه افراد را در قسمت TO وارد کنید آن ها متوجه گروهی بودن ایمیل می شوند. ولی اگر نخواهید این اتفاق رخ دهد، می توانید آن ها را در قسمت BCC اضافه کنید. در این صورت به راحتی یک ایمیل را برای همه آن ها فرستاده اید و گیرنده ها متوجه این موضوع نخواهند شد و از آدرس ایمیل سایرین نیز مطلع نمی شوند.

پاسخ دادن در حالت BCC
نکته‌ای که بهتر است در مورد پاسخ دادن یا ریپلای ایمیل های BCC بدانید، این است که اگر یکی از گیرنده هایی که ایمیل در حالت BCC دریافت کرده است و بخواهد پاسخی برای شما ارسال کند، اشخاص دیگر قادر به دیدن این پاسخ نیستند. در حالت های دیگر CC و TO شخص می تواند پاسخی ارسال کند که احتمالاً همه آن را می بینند یا فقط نام شما را جدا و اختصاصاً جوابی برای شما بفرستد.