تحصیلات

تحصیلات دانشگاهی
مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1395
رشته: مهندسی صنایع
دانشگاه: صنعتی شریف

دروس اصلی گذرانده شده
کنترل موجودی 1 و 2 – اقتصاد خرد – اصول مدیریت – تحقیق در عملیات 1 و 2 – کنترل پروژه – ارزیابی کار و زمان – مبانی احتمال - آمار مهندسی – ایمنی و بهداشت صنعتی – اقتصاد مهندسی – کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع  - سیستم های اطلاعاتی مدیریت – داده کاوی – برنامه ریزی حمل و نقل – کنترل کیفیت – طرح ریزی واحدهای صنعتی – اصول حسابداری و هزینه یابی – برنامه ریزی و توسعه محصول – اصول بازاریابی